همکاران

همکاران

غفور بابایی ، مشاور

تحصیلات :

کارشناسی ارشد MBA بازار سرمایه

مدارک حرفه ای :

اصول بازار سرمایه

تحلیلگری

مدیریت نهادهای مالی

عرضه و پذیرش

دارای بیش از 16 سال سابقه کاری مفید

 

سنور حمه علیپور ، تحلیلگر

تحصیلات:

کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه تهران

کارشناسی اقتصاد پول و بانکداری از دانشگاه شهید بهشتی

مدارک حرفه ای :

اصول بازار سرمایه

تحلیلگری

معامله گری اوراق بهادار

معامله گری بورس کالا

معامله گری ابزار مشتقه

معامله گری اوراق آتی

دارای 5 سال سابقه کاری در زمینه تحلیلگری

 

الهام طاهری،  مشاور عرضه

تحصیلات :

کارشناسی ارشد MBA  بازار سرمایه

کارشناسی ارشد علوم اقتصادی از دانشگاه آزاد تهران شمال

کارشناسی اقتصاد بازرگانی از دانشگاه رازی کرمانشاه

مدارک حرفه ای :

کارشناسی عرضه و پذیرش

اصول بازار سرمایه

تحلیلگری

معامله گری اوراق تامین مالی

معامله گری بورس کالا

معامله گری ابزار مشتقه

معامله گری بورس انرژی

دارای 10 سال سابقه کاری در بازار سرمایه

 

 المیرا جمالی، کارشناس

تحصیلات:

کارشناسی حسابداری، دانشگاه آزاد فیروزکوه

مدارک حرفه ای :
اصول بازار سرمایه

معامله گری بورس انرژی

معامله گری اوراق تامین مالی

معامله گری ابزار مشتقه

دارای 4 سال سابقه

 

مجتبی ترکی کارشناس تحلیل و آموزش

تحصیلات:

کارشناسی ارشد MBA  از دانشگاه تهران

کارشناسی مهندسی شیمی از دانشگاه صنعت نفت اهواز

دارای 2 سابقه کاری و تدریس دوره های بورسی

 

نفیسه حقی، حسابدار

تحصیلات:

کارشناسی حسابداری از دانشگاه آزاد واحد شهرری

دارای 4 سال سابقه کار

 

مریم صالحیان، بایگان

تحصیلات:

کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل از دانشگاه آزاد تهران شمال

کارشناسی حقوق قضائی از دانشگاه آزاد واحد ورامین

دارای 6 سال سابقه کاری