به گزارش پاداش سرمایه شرح بازار سرمایه در روز ِسه شنبه 4 بهمن ماه 1401 به شرح زیر می باشد :

بازار در مرحله پیش گشایش :

بازار در مرحله ی پیش گشایش با 86 نماد در صف خرید و با صدرنشینی در نمادهای ددام کترام دحاوی ثتران و در صف فروش 36 نماد با صدرنشینی نمادهای وسالت خبنیان بالاس خکاوه و فجوش همراه بوده است .  

نگاهی به قاب ابتدایی بازار روز سه شنبه 4 بهمن ماه 1401

 از ابتدای معاملات به نظر میرسید بازاراز جو هیجانی اش فاصله گرفته و معاملاتی متعادل را پیش میبرد گروه های پالایش و بانکی با عرضه های بیشتری مواجه بودند  و خودرویی ها معاملاتی سبز در پیش گرفته بودند . شاخص کل بورس و هم وزن آغازی مثبت و شاخص فرابورس آغازی منفی در پیش داشتند ، از تمامی موارد صندوق ها سهام و حق تقدم خروج پول صورت گرفته بود 42 درصد نمادها معاملاتی مثبت و 58 درصد نمادها معاملاتی منفی داشتند

به گروه های هتل_رستوران فلزات_اساسی بیمه کانی_غیر_فلزی رایانه سرمایه_گذاری ورود پول صورت گرفته بود ، همچون در گروه های املاک_مستغلات کشاورزی_دامپرور  غذایی  شاهد افزایش تقاضا بودیم ، نمادهای ،شتران وبملت  شستا   شپنا   شبندر  بیشترین تاثیر منفی  را  شاخص_کل گذاشته بودند.

بازار سهام هفته اول بهمن را با حواشی بسیار زیادی آغاز کرد و شاهد نوسانات زیادی در بازار سهام در اولین هفته بهمن ماه برخلاف تزریق اخبار مثبت کدالی بودیم ، سومین روز معاملاتی این ماه نیز در مدار مثبت و متعادل در اغلب نمادها رقم خورد اما نکته مثبت و قابل توجه در این روزهای بازار سهام بالا بودن ارزش معاملات خرد ( برخلاف ارزش معاملات روز جاری ) و تزریق نقدینگی در این سطوح قیمتی را دارا است  که با توجه به اخبار کدالی و گزارشات عملکرد میاندوره ای شرکت ها به نظر همچنان بازار در سطح ارزنده و جامانده از منظر سایر بازارهای موازی بشمار می رود.....

    نمایی از نقشه_بازار  معاملات را در روز بازار روز جاری  شاهد هستیم :

www.padash.ir

یک ربع از بازار سپری شد :

با گذشت یک ربع از بازار سرمایه شاخص کل با افت قیمت نمادها و تحت تاثیر از افزایش عرضه در نمادهای  وبملت و شتران هم منفی گشته بود .

پس از گذشت 20 دقیقه از بازار :

ارزش معاملات خرد حدود یک هزار میلیارد تومان بوده است و البته به نسبت روزهای گذشته کاهش یافته بود  و روند خروج پول حقیقی از بازار ادامه داشته است . شاخص کل با کاهشی 2 هزار و 600 واحدی، به ارتفاع یک میلیون 651 هزار و 64 واحد رسیده بود ، شاخص هم وزن نیز با رشد حدود یک هزار و 51 واحدی به عدد 523 هزار و 752 واحد رسیده بود.

پس از گذشت 40 دقیقه از بازار :

شاخص بورس تهران با افت فراتر ۲۷۰۰واحدی به ارتفاع ۱میلیون و ۶۵۱ هزار واحد رسیده بود شاخص هم‌وزن اما با رشد ۱۳۰۰واحدی به ۵۲۴هزار واحد رسید، شستا، شتران و شپنا بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشتند .

 پس از گذشت 50 دقیقه از آغاز بازار :

با وجود آنکه از ابتدای بازار خروج پول را از تمامی موارد شاهد بودیم پس از گذشت 50 دقیقه از بازار ورود پول  به صندوق درآمد ثابت و مختلط اتفاق افتاده بود .  

پس از گذشت یک ساعت از بازار:

شاخص کل با کاهش 3 هزار واحدی به 1 میلیون و 651 هزار واحد رسیده و شاخص هم‌وزن با افزایش 1300 واحدی همراه بوده است ، قدرت خریداران و فروشندگان با هم برابری میکرد حدود 55 درصد از بازار معاملاتی منفی  و حدود 45 درصد از نمادها معاملاتی مثبت در پیش گرفته بودند . ارزش معاملات خرد به حدود 2,6 همت رسیده بود .

 در میانه ی بازار مشاهده شد که :

شاخص کل با افت فراتر از 4 هزار واحد، به ارتفاع یک میلیون 649 هزار و 102 واحد رسیده بود . شاخص هم وزن اما رشد یک هزار و 15 واحدی را در ارتفاع 523 هزار و 716 واحد تجربه کرد .

70 دقیقه از بازار راپشت سر گذاشتیم:

ارزش معاملات خرد  به فراتر از 4 همت رسیده بود و شاهد ورود پول به صندوق درآمد ثابت بودیم  ، شاخص کل با افت بیش از 6 هزار واحد مواجه شد شاخص هم وزن هم چنان مثبت مانده بود .

 در ادامه به بررسی ورود و خروج پول حقیقی خواهیم پرداخت :

در ساعت 09:30 خروج حدود 33 میلیارد تومانی پول_حقیقی

در ساعت 10:30 خروج حدود 61 میلیارد تومانی پول_حقیقی

در ساعت 11:30 خروج حدود 131 میلیارد تومانی پول_حقیقی را شاهد بودیم .

  تابلوی ورود و خروج پول حقیقی به صورت زیر می باشد :

www.padash.ir

با گذشت دو ساعت از بازار :

مشاهده شد که رنج مثبت در گروه خودرویی به وجود آمد و نمادهای خودرو و خساپا را مثبت کردند.

در نیم ساعت مانده به پایان بازار :

ارزش معاملات خرد به بیش از 5 همت رسیده بود ، نمادهای منفی 365 و تعداد نمادهای مثبت 265 عدد بوده است.

 در دقایق پایانی بازار :

در انتهای بازار قدرت خریداران افزایش یافته بود و هم چنین تعداد نمادهای با معاملات مثبت نیز افزایش یافته بود .هم  چنان ورود پول از صندوق های درآمد ثابت افزایش یافته و خروج از بازار ادامه یافته بود.

 و در پایان :

53 درصد از نماد ها معاملاتی قرمز داشتند

شاخص کل با افت 7 هزار و 892 واحدی به ارتفاع یک میلیون و 646  رسیده بود .

شاخص‌ هم وزن نیز با رشد 0.06 درصدی همراه گشته بود  

شاخص فرابورس نیز در مسیر افت شاخص کل  با افت 78 واحدی به 21 هزار و 272 واحدی همراه بوده است

 (47 درصد) نمادها معاملاتی مثبت  و ( 53 درصد)از نمادها معاملاتی منفی داشته اند .

شتران شستا ، وبملت  بیش‌ترین تاثیر منفی را بر شاخص کل داشته اند

در بازار روز جاری پس از ورود پول به صندوق های درآمد ثابت گروه کانی های غیرفلزی در مقام دوم ،حمل و نقل ، بیمه ای و دارویی ها پس از آنان شاهد ورود پول حقیقی بودند .

 در این میان اگر بخواهیم به بررسی گزارشات 9ماهه و گروه هایی که در روز جاری با ورود پول حقیقی دنبال میشدند بپردازیم ، می توان گفت :

کانی غیرفلزی:

در گروه کانی های غیر فلزی اگر بخواهیم به بررسی گزارشات 9 ماهه بپردازیم نماد کپشیر با رشد 101 درصدی خویش و نماد ساخت  با سود 251 ریالی ، نماد کباده با رشد 36 درصدی و سود 448 ریالی ، نماد کرازی با رشد 27 درصدی و نماد کخاک با رشد 21 درصدی و سود 342 ریالی همراه بوده است  اگر چه در این گروه نمادهای کایزد کتوکا با زیان مواجه بوده اند.

حمل و نقل:

در گروه حمل و نقلی ها در گزارشات 9 ماهه ی آن ها نمادهای حفارس و حآفرین و نماد حتاید و حبندر با زیان و نمادهای حخزر با رشد 41 درصدی ، نماد حریل با رشد 34 درصدی ، نماد حگهر با رشد 125 درصدی و سود 605 ریالی ، نماد توریل با رشد 117 درصدی و سود 253 ریالی ، نماد حگردش با رشد 98 درصدی و سود 23 ریالی و نماد حپترو با رشد 126 درصدی و سود 467 ریالی همراه بوده است .

بیمه :

درگروه بیمه ای ها گزارشات 9 ماهه نمادها نشان از اتفاقات مثبتی نمیدهد نماد های آسیا بساما وحافظ وتعاون  با زیان دنبال میشدند هم چنین نمادهایی که با رشد همراه بودند می توان به نماد بخاور با رشد 549 درصدی با سود 133 ریالی و نماد باران با رشد 105 درصدی و سود 2 ریالی نماد وسرمد با رشد 92 درصدی و نماد میهن با رشد 26 درصدی و نماد پارسیان با رشد 205 درصدی با سود 9 ریالی اشاره نمود .

به صورت خلاصه می توان گفت :

بازار روز سه شنبه را با شاخصی منفی به پایان بردیم همان طور که پیش بینی کرده بودیم بازار متعادل جریان یافت ، ولی در پایان در گروه خودرویی رنج مثبتی به وجود آمد گروه انبوه سازی حمل و نقلی غذایی ها محصولات شیمیایی معاملاتی مثبت در پیش داشتند اما ارزش معاملات به نسبت روزهای گذشته با افت همراه بوده است .

  به صورت جمع بندی می توان گفت :

www.padash.ir

 

از جمله اخباری که در بازار امروز منتشر گردیدند می توان به موارد زیر اشاره نمود :

صرافی بانک ملی محور سیاست کنترل بازار ارز / فاصله قیمت صرافی و بازار آزاد حذف شد

تعداد 150 دستگاه خودرو لاماری ایما سفید به قیمت میانگین 16,722,800,000 ریال و رقابت 70 درصدی در بورس کالا بفروش رسید

خاندوزی: دو صندوق املاک و مستغلات به زودی در بازار سرمایه بازگشایی می شود

محل تحویل گیری سکه طلای بورسی تغییر کرد، شرکت بورس کالا از تغییر محل تحویل گیری و تحویل دهی سکه طلای خزانه پذیرش شده بانک رفاه خبر داد.

ورود بانک مرکزی به نرخ سازی در بازار آزاد ارز آغاز شد.

بانک مرکزی امروز سه شنبه، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۶ ارز افزایش و نرخ ۲۰ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارز‌ها ثابت ماند.

تعداد 2000 دستگاه خودرو هایمای  سفید به قیمت میانگین 10,207,240,000 ریال و رقابت 37 درصدی در بورس کالا بفروش رسید.

  قیمت ارز و طلا و سکه: 1401/11/04 

 اونس_جهانی 1,937.1 دلار

 مظنه:   8,912,000 تومان

 گرم_18_عیار: 2,057,300 تومان

سکه_بهار : 22,700,000 تومان

سکه_امامی : 23,900,000 تومان

ربع_سکه: 9,300,000 تومان

سکه_گرمی: 4,600,000 تومان

نیم_سکه: 14,250,000 تومان

 

 

جمله طلایی :

آنچه به آن محتاجیم معلمی است که ما را متقاعد کند که قدرت‌های بیشماری در دسترس ماست.
 ?
✍? کارلوس_کاستاندا
پرسود باشید 
 ✍?کارشناس بازار سرمایه :مرسده گونهسقوط سنگین بازار
توسط محمدباقر سلیمانی 25 فروردین 1403 ساعت 14:54
بازار سبزپوش شد
توسط محمدباقر سلیمانی 20 فروردین 1403 ساعت 15:11
سایه ترس همچنان بر بازار حاکم...
توسط محمدباقر سلیمانی 19 فروردین 1403 ساعت 14:57
اولین سقوط آزاد بورس سال...
توسط محمدباقر سلیمانی 18 فروردین 1403 ساعت 15:05