ویدئوی آموزشی

09 آبان 1400 ساعت 05:36
گام هفدهم آموزش ; چرا تجدید ارزیابی در بورس جذاب است ؟
27 مهر 1400 ساعت 08:57
گام شانزدهم آموزش ; آشنایی با سهام جایزه در بازار سرمایه
25 مهر 1400 ساعت 06:28
گام پانزدهم آموزش ; آشنایی با حق تقدم سهام در بازار سرمایه
18 مهر 1400 ساعت 08:51
گام چهاردهم آموزش ; وضعیت نمادها و معنای آن در بازار سرمایه
11 مهر 1400 ساعت 08:23
گام سیزدهم آموزش ; عرضه و تقاضا در بازار سرمایه
04 مهر 1400 ساعت 05:59
گام دوازدهم آموزش ; تاثیر و تشخیص حجم مشکوک در بازار سرمایه
29 شهریور 1400 ساعت 03:12
گام یازدهم آموزش ; تاثیر پول هوشمند در بازار سرمایه
21 شهریور 1400 ساعت 07:10
گام دهم آموزش ; نحوه بررسی تاریخچه سهام یک شرکت بورسی
06 شهریور 1400 ساعت 05:44
گام نهم آموزش; مراقبت از سود و جلوگیری از ضرر در سرمایه گذاری به روش مستقیم
01 شهریور 1400 ساعت 03:46
گام هشتم آموزش; ترس و هیجان‌های سرمایه گذاری به روش مستقیم
24 مرداد 1400 ساعت 06:27
گام هفتم آموزش; روانشناسی برای سرمایه گذاری به روش مستقیم
23 مرداد 1400 ساعت 07:05
گام ششم آموزش; استراتژی معاملاتی برای سرمایه گذاری به روش مستقیم