گزارش روز

12 بهمن 1401 ساعت 13:40
تلاش ها جهت جلوگیری از پرواز پول
11 بهمن 1401 ساعت 14:54
سهامداران در پی یافتن نقطه تعادل بازار
10 بهمن 1401 ساعت 15:19
حمایت بازار زیر ذره بین
09 بهمن 1401 ساعت 14:28
سنگین ترین بارِ دنیا بر دوش بازار
08 بهمن 1401 ساعت 14:15
سهامداران به امان خدا ...
05 بهمن 1401 ساعت 15:32
زمینی نامسطح به نام شاخص کل
04 بهمن 1401 ساعت 14:51
شاخص در گذر از مسیر سهل العبور به صعب العبور
03 بهمن 1401 ساعت 14:59
دست اندرکاران با بازار امروز چه کردند ؟
02 بهمن 1401 ساعت 14:17
بازار در پی رشد قیمت دلار
01 بهمن 1401 ساعت 14:20
تناقض رشد دلار با بازار بورس
01 بهمن 1401 ساعت 11:07
ورود ( خروج ) نقدینگی دی ماه 1401
28 دی 1401 ساعت 14:32
آنچه به عنوان یک سهامدار باید بدانید ....