گزارش روز

10 مهر 1402 ساعت 13:06
زیان گریزان در بازار بورس تهران
05 مهر 1402 ساعت 13:09
سیگنال های مهم در مسیر بازار بورس را بشناسید
04 مهر 1402 ساعت 12:57
بازدهی فولادی ها زیر ذره بین
03 مهر 1402 ساعت 14:04
بازاری که با دنده ی معکوس جریان دارد
29 شهریور 1402 ساعت 13:34
نگاهی به روند معاملات در هفته ای که پشت سر گذاشتیم
28 شهریور 1402 ساعت 15:11
آیا بازار را همان گونه که هست میبینید ؟
27 شهریور 1402 ساعت 14:04
در پس هر معامله چه چیزی پنهان است ؟
26 شهریور 1402 ساعت 13:50
مولفه های بررسی یک پرتفوی بورسی
22 شهریور 1402 ساعت 13:32
گذر از روزهای ویران و حیران بازار سرمایه
21 شهریور 1402 ساعت 15:11
ابهام گریزی و تاثیر آن بر بازار سرمایه
19 شهریور 1402 ساعت 14:23
خطایی رایج در معاملات بازار
14 شهریور 1402 ساعت 13:12
چگونه سود قطعی داشته باشیم؟