گزارش روز

10 خرداد 1402 ساعت 14:57
اسرار درونی بازار را شناسید
09 خرداد 1402 ساعت 15:28
سبز بی جان
08 خرداد 1402 ساعت 15:06
بازار در بی رمق ترین حالت ممکن
06 خرداد 1402 ساعت 15:15
سراشیبی که ادامه یافت
03 خرداد 1402 ساعت 15:45
غرق در احتمالات
02 خرداد 1402 ساعت 15:44
آنچه بر بازار سرمایه و بازارهای موازی اتفاق افتاد
01 خرداد 1402 ساعت 15:10
قدمی دیگر از محرک  بازار
31 اردیبهشت 1402 ساعت 15:35
بازاری مثبت و ارزش معاملاتی که معکوس ادامه یافت ...
30 اردیبهشت 1402 ساعت 16:15
کندل ها را دریابید
27 اردیبهشت 1402 ساعت 08:30
آنچه در بازار سهام گذشت..
25 اردیبهشت 1402 ساعت 14:11
دلار و بورس دو عامل جداناپذیر
24 اردیبهشت 1402 ساعت 15:34
سهامداران : ما بازگشتیم