گزارش روز

27 تیر 1403 ساعت 16:27
پایان هفته ای کم رمق
24 تیر 1403 ساعت 16:10
بازار نیمه تعطیل
19 تیر 1403 ساعت 16:23
پایان تب و تاب انتخابات در بورس
17 تیر 1403 ساعت 16:08
بهار بورس همچنان ادامه دارد
16 تیر 1403 ساعت 16:01
بورس با 88 هزار واحد رشد به استقبال پزشکیان رفت
12 تیر 1403 ساعت 15:44
بازاری سبز اما کم حجم
11 تیر 1403 ساعت 15:51
بازار در انتظار نتیجه انتخابات
10 تیر 1403 ساعت 15:29
فرش قرمز زیر پای سهامداران
03 تیر 1403 ساعت 15:23
مدال برتری داد و ستد بر گردن صندوق های طلا آویخته شد
02 تیر 1403 ساعت 15:28
شروع متعادل بازار در فصل تابستان
29 خرداد 1403 ساعت 16:16
بازار در کش و قوس انتخابات
27 خرداد 1403 ساعت 15:33
بورس قربانی، به استقبال عید قربان رفت