گزارش روز

08 مرداد 1402 ساعت 14:47
بازار را جدی بگیرید
07 مرداد 1402 ساعت 14:40
بررسی بازار / پاک شدن رد پای روزهای پرصعود بازار سرمایه
04 مرداد 1402 ساعت 13:08
بررسی بازار تکمیل شد /نماد مهم در گروه بانکی
03 مرداد 1402 ساعت 15:00
بررسی بازار / صنعت بانکی چه خواهد شد؟
02 مرداد 1402 ساعت 13:43
گزارش روز بازار دوشنبه 2 مرداد ماه 1402
01 مرداد 1402 ساعت 14:18
در امان ماندن از ریزش با این دو صنعت مهم
01 مرداد 1402 ساعت 13:52
گزارش روز بازار یکشنبه 1 مرداد ماه 1402 / بازار ریزشی_فرسایشی
28 تیر 1402 ساعت 13:09
گزارش روز بازار چهارشنبه 28تیر ماه 1402 / بازار هم چنان درگیر درجا زدن
27 تیر 1402 ساعت 13:09
گزارش روز بازار سه شنبه 27تیر ماه 1402/ مرز سرنوشت ساز شاخص کل
26 تیر 1402 ساعت 13:52
گزارش روز بازار دوشنبه 26تیر ماه 1402/ ترمز بازار کشیده شد
25 تیر 1402 ساعت 14:07
گزارش روز بازار یکشنبه 25 تیر ماه 1402
24 تیر 1402 ساعت 14:11
گزارش روز بازار شنبه 24 تیر ماه 1402