گزارش روز

15 بهمن 1402 ساعت 06:18
آغازی سبز و پایانی قرمز ...
14 بهمن 1402 ساعت 06:30
بازار رفت و برگشت
10 بهمن 1402 ساعت 06:17
حرکت بر خلاف رودخانه دلاری
09 بهمن 1402 ساعت 07:10
گزارش بازار / سایه احتیاط بر سر بازار
08 بهمن 1402 ساعت 06:12
گزارش بازار / رشد تک سهم ها
08 بهمن 1402 ساعت 00:31
کدال خوانی با پاداش
07 بهمن 1402 ساعت 00:35
کدال خوانی با پاداش
03 بهمن 1402 ساعت 06:58
گزارش بازار / سقوط آزاد
30 دی 1402 ساعت 05:32
گزارش بازار / سقوط بازار با یک نامه
25 دی 1402 ساعت 06:01
گزارش بازار / عقب نشینی شاخص کل
24 دی 1402 ساعت 05:56
گزارش بازار / جسارت خرید
23 دی 1402 ساعت 06:14
گزارش بازار / رشد در سایه بازارهای موازی