گزارش روز

13 آذر 1402 ساعت 07:37
گزارش روز / بازار مثبت و باز هم فروش اوراق توسط دولت
13 آذر 1402 ساعت 00:11
گزارش بازار/ بازی تجدیدی ها
11 آذر 1402 ساعت 23:24
ارزش معاملات خردرکورد زد
10 آذر 1402 ساعت 22:52
تجدید ارزیابی به بانکی ها هم رسید...
29 آبان 1402 ساعت 23:53
بازار سهام سرخ ماند
27 آبان 1402 ساعت 22:16
از کدال چه خبر؟
26 آبان 1402 ساعت 23:08
پیش بینی بازار: صعود در انتظار بازار؟
20 آبان 1402 ساعت 23:09
پیش بینی بازار/ ناگهان چه شد؟؟
16 آبان 1402 ساعت 04:30
ارزش معاملات خرد رکورد زد
22 مهر 1402 ساعت 03:25
بررسی بازار / همه چیز در بازار نسبی است
19 مهر 1402 ساعت 04:20
پشیمانی در بازار دیگر سودی ندارد
18 مهر 1402 ساعت 05:19
بازدهی بازار های سرمایه گذاری