گزارش روز

31 اردیبهشت 1402 ساعت 00:45
کندل ها را دریابید
27 اردیبهشت 1402 ساعت 17:00
آنچه در بازار سهام گذشت..
25 اردیبهشت 1402 ساعت 22:41
دلار و بورس دو عامل جداناپذیر
25 اردیبهشت 1402 ساعت 00:04
سهامداران : ما بازگشتیم
23 اردیبهشت 1402 ساعت 23:37
روزهای اخیر بازار این چنین میگذرد ...
21 اردیبهشت 1402 ساعت 00:17
گمانی زنی ها دررابطه با علل ریزش بازار
19 اردیبهشت 1402 ساعت 23:25
خرید حقوقی ها هم چنان ادامه دارد ....
18 اردیبهشت 1402 ساعت 23:18
درخواست ها برای دربند کردن بازار خرسی امروز
17 اردیبهشت 1402 ساعت 23:28
پاسخ به سخت ترین سوال ، خرید یا فروش ؟
16 اردیبهشت 1402 ساعت 23:33
بازار غرق در نقدینگی
13 اردیبهشت 1402 ساعت 23:19
جای پای پول در میان است
12 اردیبهشت 1402 ساعت 23:14
این عبور آخر ماجرا نخواهد بود...