گزارش روز

11 اردیبهشت 1402 ساعت 23:55
تزریق نقدینگی هم چنان به بازار ادامه دارد ....
10 اردیبهشت 1402 ساعت 21:56
استیضاح وزارت صمت و اثرات آن بر بازار
09 اردیبهشت 1402 ساعت 23:14
پرقدرت همچون بازار سرمایه
06 اردیبهشت 1402 ساعت 23:42
بدانیم و آگاه باشیم که .....
06 اردیبهشت 1402 ساعت 00:07
در صدر توجه این روزها نام بازار سرمایه می درخشد ...
04 اردیبهشت 1402 ساعت 23:46
اراده ی صعودی شاخص هم چنان ادامه دارد ...
31 فروردین 1402 ساعت 00:04
چشم انتظاری برای اصلاحی که اتفاق افتاد .....
29 فروردین 1402 ساعت 23:14
خریداران در سر خط
27 فروردین 1402 ساعت 23:41
رکوردی دیگر از ارزش معاملات خرد
26 فروردین 1402 ساعت 23:30
گذر ثانیه ها به نفع سهامداران
22 فروردین 1402 ساعت 23:53
منفی های بازار را نیز دوست بداریم
21 فروردین 1402 ساعت 23:53
از منفی ها نهراسیم و به مثبت ها دلخوش نشویم