گزارش روز

04 دی 1402 ساعت 06:10
گزارش بازار / اصلاح یا پولبک ؟؟
04 دی 1402 ساعت 00:15
کدال خوانی با پاداش
03 دی 1402 ساعت 07:35
گزارش بازار / همچنان بازار کم حجم و سردرگم
03 دی 1402 ساعت 00:45
کدال خوانی با پاداش
02 دی 1402 ساعت 07:26
گزارش بازار / بازار در بلاتکلیفی بزرگ
28 آذر 1402 ساعت 06:47
گزارش بازار / بازار بر شانه پالایشی ها...
25 آذر 1402 ساعت 06:58
گزارش بازار / آیا بازار در حال برگشت می باشد؟
22 آذر 1402 ساعت 07:26
گزارش روز / بورس در کما
21 آذر 1402 ساعت 07:48
گزارش بازار / بورس به بن بست رسید ؟
20 آذر 1402 ساعت 06:37
گزارش بازار / خرید یا فروش مسئله این است...
19 آذر 1402 ساعت 07:29
گزارش بازار / کم حجم اما ثابت...
18 آذر 1402 ساعت 08:05
گزارش روز / آیا اصلاح پیش روی بازار است ؟