گزارش روز

01 اسفند 1402 ساعت 14:49
بازار بی پول...
30 بهمن 1402 ساعت 15:16
رشد در سایه فروش اوراق
29 بهمن 1402 ساعت 14:38
بازگشت خودرو در نیمه دوم
28 بهمن 1402 ساعت 14:39
ریزش تا کجا ؟
23 بهمن 1402 ساعت 14:43
تلخی ادامه دار ...
17 بهمن 1402 ساعت 15:08
بازار در ناتوانی محض
16 بهمن 1402 ساعت 15:28
بازار همچنان در بلاتکلیفی ...
15 بهمن 1402 ساعت 14:48
آغازی سبز و پایانی قرمز ...
14 بهمن 1402 ساعت 15:00
بازار رفت و برگشت
10 بهمن 1402 ساعت 14:47
حرکت بر خلاف رودخانه دلاری
09 بهمن 1402 ساعت 15:40
گزارش بازار / سایه احتیاط بر سر بازار
08 بهمن 1402 ساعت 14:42
گزارش بازار / رشد تک سهم ها