گزارش روز

04 اردیبهشت 1403 ساعت 15:04
چرخش بازار از بزرگان به کوچک تر ها
03 اردیبهشت 1403 ساعت 15:19
سایه احتیاط بر سر بازار
02 اردیبهشت 1403 ساعت 15:01
بازار همچنان بر نوار صعود
01 اردیبهشت 1403 ساعت 14:52
بالاترین ارزش معاملات خرد به ثبت رسید
28 فروردین 1403 ساعت 15:01
بازار در بلاتکلیفی جنگ
27 فروردین 1403 ساعت 14:59
صندوق تثبیت حامی بازار
26 فروردین 1403 ساعت 15:00
تاثیر جنگ ایران و اسرائیل بر بورس
25 فروردین 1403 ساعت 14:54
سقوط سنگین بازار
20 فروردین 1403 ساعت 15:11
بازار سبزپوش شد
19 فروردین 1403 ساعت 14:57
سایه ترس همچنان بر بازار حاکم است
18 فروردین 1403 ساعت 15:05
اولین سقوط آزاد بورس سال 1403
14 فروردین 1403 ساعت 14:56
ساز مخالف بورس با سایر بازارها