گزارش روز

25 مرداد 1402 ساعت 15:04
جلوگیری از ضرر با شناخت سوگیری معاملاتی مهم
25 مرداد 1402 ساعت 14:24
گزارش بازار / در هفته ای که گذشت ....
24 مرداد 1402 ساعت 13:02
گزارش بازار / از شایعه تا واقعیت خودرویی ها
23 مرداد 1402 ساعت 13:39
گزارش بازار / بازی دوباره در مرز 2 میلیونی شاخص
22 مرداد 1402 ساعت 14:08
گزارش بازار و تاثیر اخباری که تکذیب گردید.....
21 مرداد 1402 ساعت 13:40
گزارش بازار
17 مرداد 1402 ساعت 13:41
گزارش بازار / چشم انتظاری هم چنان ادامه دارد...
16 مرداد 1402 ساعت 14:00
گزارش بازار / روزها به انتظار میگذرد....
15 مرداد 1402 ساعت 13:22
گزارش بازار / بلاتکلیفی موج میزند
14 مرداد 1402 ساعت 15:10
بازار در حال رشد را دریابید
10 مرداد 1402 ساعت 13:26
گزارش بازار / خوب شد آخر این قصه ی بد
09 مرداد 1402 ساعت 15:31
بررسی بازار/  فراکابی ها زیر ذره بین پاداش