سوگیری معاملاتی تازه گرایی :

این بار فرق میکند...

اگر شما هم شخصی هستید که در بازارهای مالی از این جمله ی این بار فرق میکند استفاده میکنید درگیر این سوگیری معاملاتی هستید .

این سوگیری موجب میگردد تا افراد رویدادهای اخیر را بیش از رویدادهای گذشته به نحو بارازی به یاد بیاورند زیرا افراد تحت تاثیر حافظه ی کوتاه مدت خود هستند و خاطرات تازه را زودتر از خاطرات قدیمی به یاد می آورند.

 

اگر بخواهیم مثالی از این داستان در بازار سرمایه مطرح کنیم :

رفتار سهامداران نشان داده است که اگر سهامداری قصدی بر خرید صندوق های سرمایه گذاری در ذهن خود داشته باشد به دنبال صندوقی میرود که بازده آن در طول چند ماه یا چندسال اخیر  پربازده بوده باشد و معیار خود را سود کسب شده ی اخیر قرار میدهد . در صورتی که همیشه در پرتفوی سرمایه گذاری تنوع بخشی بحث مهمی است و ممکن است این صندوق اگر از نوع سهامی باشد و از آن جایی که صندوق های سهامی با قیمت سهم بالا پایین میشوند در آن بازده زمانی می تواند وضعیت شاخص خوب و با رشد بوده باشد ولی در تایمی دیگر به دلیل برخی از اتفاقات موثر بر بازار مانند مثلا اتفاقات سال 1399 بازار دچار ریزش و به طبع صندوق های سهامی نیز دچار افت گردند . برخی از سرمایه گذاران بر اساس حافظه ی کوتاه مدتی خود وضعیت بازار را همین گونه که هست در آینده تصور میکنند اما سرمایه گذاران منطقی از دیدی کلان به بازار و وضعیت اقتصادی می نگرند و برآورد درست تری از وضعیت می توانند در اختیار خود داشته باشند .

پس لازم است در هر وضعیتی ارزش ذاتی سهم برآورد نشود و بر اساس کلیه ی عوامل موثر بر تغییرات قیمت یک سهم نه تنها عملکرد اخیر آن برآورد صورت گیرد .

بازدهی سرمایه گذاری در سال 1401: 

www.padash.ir

 

با توجه به بازدهی ها در سال 1401 بازدهی سکه معادل 150 درصد با بیشترین سهم از بازدهی سالانه سپس دلار با رشد 85 درصد بورس در مقام سوم با رشد 42 درصد و بازار مسکن با رشد معادل 37 درصد را به خود اختصاص داده است .

بازدهی سالانه صندوق‌های سهامی قابل معامله در بورس نیز در سال 1401 معادل ۵۵.۷ درصد بود که البته به نسبت رسد شاخص کل که به میزان 42 درصد سالانه 1401 بوده است رشد بیشتری را کسب نموده است . اما صندوق های اهرمی با کسب 106.3 درصد در سال 1401 بیشترین بازدهی را به خود اختصاص داده اند .

پس با توجه به مقایسه های صورت گرفته سکه سپس دلار ، صندوق های اهرمی ، صندوق های سهامی و پس از آن سهام بورس تهران و در مرحله ی آخر بازار مسکن در سال 1401 کسب بازدهی داشته اند . با توجه به موارد گفته شده تقسیم سرمایه میان بازارهای مختلف و تنوع سازی می تواند راه کاری در مقابله با این سوگیری باشد پس چک کردن بازدهی ها بیش از سرمایه گذاری حائذ اهمیت می باشد . 

 

   کارشناس بازار سرمایه: مرسده گونه