بررسی بازار : 

شاخص کل با افت بیش از 21 هزار واحدی در اولین روز کاری هفته و خروج سنگین پول از بورس حقیقی‌ها با حدود بیش از 900 میلیارد تومان خروج نقدینگی همراه بود که بخش عمده این پول از گروه‌های بانکی، خودرو و ساخت قطعات و فرآورده‌های نفتی و از نمادها ، نماد‌های وتجارت، شستا، شپنا، خودرو، شتران، وبملت، تکاردان، خگستر و خساپا صورت گرفت، خروج پول صورت گرفته از بازار نگرانی ها در باب اصلاح بازار مجددا ایجاد کرده است ، با وجود آنکه ما به انتظار این اصلاح در بازار بوده ایم و در روز گذشته صنعت پالایشی ها و اوره سازان می توانستند با نوساناتی مثبت تر همراه شوند ولی با وجود خروج پول سنگین تنها پالایشی ها توانستند خودشان را از ریزش بیشتر حفظ نمایند. 

نگاهی به وضعیت شاخص کل : 

 حال اگر نگاهی به وضعیت شاخص کل بیندازیم ، در حال حاضر با رسیدن به محدوده ی مقاومتی احتمال اصلاح مجددا شاخص کل وجود دارد و این اصلاح در صورت ادامه دار شدن این اصلاح به سطح های مهم دو میلیون ، محدوده ی 1900 واحدی و در سطح بعدی به سطح یک میلیون و 800 واحدی برسد ، با نگاهی به بزرگان بازار می توان دریافت که  نمودار شاخص کل همانند نمودار خودرو است و پس از پشت سر گذاشتن کف دوقلو و رشد 27 درصدی و شاخص کل پس از پشت سر گذاشتن کف دو قلو و رشد بیش از 10 درصدی در صورت تزریق اخبار مثبت می تواند بر روند بازار نیز اثرگذار باشد ولی این تیر خودرویی ها نیز به سنگ خورد و پس از بیانیه ی شورای رقابت در خصوص عدم افزایش قیمت خودرو  هر ۳ ماه یکبار  ظاهرا میل به کاهش قیمت ها در این بازار ادامه دارد ، در حال حاضر تنها محرک رشدی بازار به نام دلار می تواندمی تواند در روز های آتی با رشد دنبال شود همانطور که در روز گذشته نوسانات این ارز دیده شده است. روز جاری نیز با توجه به اتفاقات روز گذشته می توان با افزایش عرضه در کلیت بازار و رشد تک سهم ها همراه گردد . 

 

   کارشناس بازار سرمایه: مرسده گونه
 

 
کدال خوانی با پاداش
توسط محمدباقر سلیمانی 23 خرداد 1403 ساعت 08:32
کدال خوانی با پاداش
توسط محمدباقر سلیمانی 22 خرداد 1403 ساعت 08:36
کدال خوانی با پاداش
توسط محمدباقر سلیمانی 19 خرداد 1403 ساعت 08:45
کدال خوانی با پاداش
توسط محمدباقر سلیمانی 07 خرداد 1403 ساعت 00:11