سوگیری معاملاتی بهینه بینی :

این سوگیری موجب میگردد تا افراد تمایل داشته باشند تا دنیا را نه  آن طور که هست بلکه آنطور که میخواهند ببینند . افراد تحت تاثیر این سوگیری خود را بهتر و بیشتر از آنچه هستند میپندارند و میپندارند که ضررو زیان برای آن ها اتفاق نمی افتد در واقع ذهن آن ها بیشتر از آنکه به دنیای بیرونی که تحت تاثیر تغییرات و اصلی تری عامل اثرگذار بر تصمیمات مالی است ، منعکس باشد به دنیای درونی که حاصل از ذهنیات فرد است ،  وابسته است . در واقع اصلی ترین عامل که موجب تصمیمات واقع بینانه فرد در خصوص شرایط میگردد از فرد سلب میگردد و فرد تمایل به سرمایه گذاری بر اساس یک نگرش درونی دارد تا بیرون این سبب میگردد تا ریسک فرد افزایش یابد .

این دید درونی به خودی خود بد نیست و می تواند زمینه های سرمایه گذاری را به وجود آورد اما پیش بینی های حاصل از نگرش باید بیرونی باشد تا موجب تنظیم ریسک و سرمایه گذاری معین گردد .

 درواقع این بهینه بینی موجب میگردد تا بعد های مختلفی داشته باشد مثلا موجب وابستگی بومی می گردد فرد تمایل می یابد تا مثلا در سهام شرکت خود بیش از حد لازم به سرمایه گذاری بپردازد . در واقع حس شناخت نسبت به محیط آشنا موجب میگردد تا فرد احساس بهینه بینی بیشتری داشته باشد و تصور کندتنها  شرکت های دیگر در معرض افت هستند . یا اینکه فرد علاقه پیدا میکند تا در منطقه های جغرافیایی نزدیک خود به سرمایه گذاری بپردازد زیرا تصور رشد را در منطقه ی خود بیشتر احساس میکند .

    اگر بخواهیم که ارتباط میان این سوگیری را با بازار در نظر داشته باشیم می توان گفت :

برخی از خوش بینی ها نسبت به فضای اقتصادی ایران حاصل از درگیر بودن به این سوگیری است .ایا ایران از نظر وضعیت اقتصادی در وضعیت مطلوبی به سر میبردیا خیر ؟ برای رسیدن به پاسخ آن می توانیم  نگاهی به داده های اقتصادی ایران بیندازیم از آن جایی که ایران با کاهش رشد سرعت اقتصادی همراه است و از دلایل سرعت گیر آن تداوم یافتن تحریم ها ، کاهش سرمایه‌های اجتماعی، فضای بی اعتمادی  و در نتیجه خروج سرمایه از کشور است.وضعیت  بی ثباتی بازار ها موجبات تداوم رکود و ادامه دار شدن آن گشته است از سوی دیگر سیاست‌های پولی نامناسب  ناترازی بانک ها  عدم نظارت درست بر عملکرد آن ها نیز از دیگر چالش های کشور به حساب می آید 

  به صورت کلی می توان گفت :

بازار با توجه به مولفه های اقتصادی در وضعیت نامشخصی قرار دارد و احتمالات خیلی زیادی وجود دارد که با درگیری این سوگیری وضعیت را آن گونه که میخواهیم به فرض گیریم ایرانی بودن و مقیم ایران بودن دو مولفه ای است که موجب میشود امید به روند مثبت در ذهن ها وجود داشته باشد ، حال اگر از مقیاس بزرگتر به مقیاس کوچکتر برویم و این اتفاق را در بازار سرمایه بررسی نماییم :

اقتصاد

 

اقتصاد

 

اقتصاد

 

اقتصاد

اقتصاد

 

با نگاهی به شاخص کل پس از سال 1399 در فروردین سال 1402 مجددا شاخص توانست خود را به آن سقف قبلی برساند بازار دیگر آن رشد شارپ را به خود ندید و این چنان رقم خورد .

 

اقتصاد

   

آیا شما دنیا را همانگونه که هست میبینید ؟


بازار بورس تهران در روز جاری : شاخص کل با ریزش 5 هزار واحدی به ارتفاع 2,128,461 واحد،  شاخص‌ هم وزن نیز با 0.21% کاهش  به سطح 722 هزار و 434 واحدی وشاخص فرابورس نیز با کاهش 183 واحدی به 26 هزار و 295 واحد رسید.  ارزش کل معاملات امروز بازار  16.151 میلیارد تومان بوده که از این مبلغ  3555 میلیارد تومان آن مربوط به معاملات خرد سهام  و صندوق های قابل معامله سهامی بوده است.ارزش معاملات خرد با افت زیاد حدود 21 درصدی نسبت به روز گذشته به محدوده 3,250 میلیارد تومان رسید. 

اقتصاد


   کارشناس بازار سرمایه: مرسده گونهبررسی بازار / همه چیز در بازار نسبی...
توسط مرسده گونه 22 مهر 1402 ساعت 03:25
پیش بینی بازار / با کاهش کشمش ها ، چه...
توسط مرسده گونه 22 مهر 1402 ساعت 00:17
پشیمانی در بازار دیگر سودی...
توسط مرسده گونه 19 مهر 1402 ساعت 04:20
پیش بینی بازار / بازگشت شاخص به محدوده...
توسط مرسده گونه 18 مهر 1402 ساعت 00:01