به گزارش پاداش سرمایه،امروز چهارشنبه 15 تیر ۱۴۰۱ اطلاعیه‌های زیادی بر روی سایت کدال قرار گرفت که در این مطلب به بررسی مهمترین اطلاعیه‌ها خواهیم پرداخت.

پرداخت سود نقدی شتران

برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام شرکت شتران در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱.۱۲.۲۹ بدین صورت است که: سود سهامداران حقیقی و صندوق‌های سرمایه گذاری از تاریخ ۱۴۰۱.۵.۳۱ از طریق سامانه سجام و سود سهامداران حقیقی غیرسجامی از تاریخ ۱۴۰۱.۷.۲۰ با همراه داشتن کارت ملی به بانک تجارت واریز خواهد شد. سود سهامداران حقوقی کمتر از ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم در تاریخ ۱۴۰۱.۸.۱۶ از طریق سامانه سجام و سود سهامداران حقوقی و صندوق‌های سرمایه گذاری کمتر از ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم غیرسجامی از تاریخ ۱۴۰۱.۱۰.۱ با ارسال نامه رسمی ممهور به مهر صندوق، روزنامه رسمی صاحبان امضاء و ذکر شماره و تاریخ ثبت و کد سهامداری و اعلام شماره حساب بانکی و شماره شبا متعلق به صندوق پرداخت خواهد شد. سود سهامداران حقوقی بالای ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم در تاریخ ۱۴۰۱.۱۱.۱۵ با ارسال نامه رسمی ممهور به مهر صندوق، روزنامه رسمی صاحبان امضاء و ذکر شماره و تاریخ ثبت و کد سهامداری و اعلام شماره حساب بانکی و شماره شبا متعلق به صندوق پرداخت خواهد شد.

پرداخت سود نقدی وسدید

برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام شرکت وسدید در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱.۱۲.۲۹ بدین صورت است که: سود سهامداران حقیقی و سبدگردان‌ها در تاریخ ۱۴۰۱.۸.۲ از طریق سامانه سجام و سود سهامداران حقوقی و صندوق‌های سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۱.۱۰.۵ از طریق سامانه سجام پرداخت می‌گردد.

عملکرد ۱۲ ماهه پلاست

شرکت پلاست در ۱۲ ماه منتهی به ۱۴۰۰.۱۲.۲۹ سود خالص هر سهم ۶,۴۸۴ ریال که نسبت به مدت مشابه ۲۴۵ درصد افزایش داشته است. سود ناخالص با افزایش ۸۲ درصدی ۵۸۳,۸۱۰ میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به ۳۷۳,۴۹۲ میلیون ریال رسید.

اطلاعات با اهمیت برکت

تفاهم نامه تولید دارو بین شرکت برکت و نیکاراگوئه بر روی سایت کدال قرار خواهد گرفت.

پرداخت سود نقدی شفن

برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام شرکت شفن در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱.۱۲.۲۹ بدین صورت است که: سود سهامداران حقیقی و صندوق‌های سرمایه گذاری و سبدگردان‌های سجامی در آبان ماه ۱۴۰۱ از طریق سامانه سجام و غیرسجامی‌ها از طریق مراجعه سهامدار به شعب بانک صادرات در آذر ماه ۱۴۰۱ واریز می‌گردد. سود سهام سهامداران حقوقی از آذر ماه سال جاری لغایت پایان مهلت قانونی از طریق واریز به حساب بانکی آنان پس از اعلام شماره حساب بانکی و کد شبا به شرکت پرداخت خواهد شد.

پرداخت سود نقدی بزاگرس

برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام شرکت بزاگرس در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱.۱۲.۲۹ بدین صورت است که: سود سهامداران حقیقی و صندوق‌های سرمایه گذاری و سبدگردان‌ها و سایر سهامداران حقوقی (تعداد سهام حداکثر ۱,۰۰۰,۰۰۰ سهم) سجامی در تاریخ ۱۴۰۱.۶.۱۶ و سایر سهامداران حقوقی (تعداد سهام بیشتر از ۱,۰۰۰,۰۰۰ سهم) سجامی در مهلت قانونی پرداخت خواهد شد. سود سهامداران حقیقی و صندوق‌های سرمایه گذاری و سبدگردان‌ها و سایر سهامداران حقوقی (تعداد سهام حداکثر ۱,۰۰۰,۰۰۰ سهم) غیرسجامی در تاریخ ۱۴۰۱.۱۰.۱۵ و سود سایر سهامداران حقوقی (تعداد سهام بیشتر از ۱,۰۰۰,۰۰۰ سهم) غیرسجامی ظرف مهلت قانونی از طریق مکاتبه با شرکت پرداخت خواهد شد.

پرداخت سود نقدی دماوند

برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام شرکت دماوند در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱.۱۲.۲۹ بدین صورت است که: سود سهامداران حقیقی، صندوق‌های سرمایه گذاری و سبدگردان‌ها از تاریخ ۱۴۰۱.۸.۹ از طریق سامانه سجام و سود سهامداران حقوقی از تاریخ ۱۴۰۱.۱۰.۱۲ از طریق سامانه سجام و سود سهامداران حقیقی، صندوق‌های سرمایه گذاری و سبدگردان‌های غیرسجامی از تاریخ ۱۴۰۱.۹.۲۰ و سهامدارانی که سود مصوب مجامع سال‌های گذشته را دریافت نکرده اند از این تاریخ می‌توانند اطلاعات شخصی و شماره شبای خود را به آدرس شرکت ارسال و سود دریافت نمایند. سود صندوق‌های سرمایه گذاری و سبدگردان‌های غیرسجامی با ارائه درخواست کتبی، آگهی تاسیس و مجوز فعالیت، آگهی تغییرات صاحبان امضای مجاز و اعلام شماره شبای بانکی در مهلت قانونی به حساب آنان واریز می‌گردد. سود سهامداران حقوقی غیرسجامی با ارسال نامه رسمی ممهور به مهر شرکت با ذکر شماره ثبت، شناسه ملی، کد سهامداری و اعلام شماره شبای بانکی مربوطه نزد یکی از بانک‌های کشور به همراه آخرین آگهی تغییرات صاحبان امضای مجاز در مهلت قانونی به حساب آنان واریز می‌گردد.

پرداخت سود نقدی کپرور

برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام شرکت کپرور در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱.۱۲.۲۹ بدین صورت است که: سود سهامداران حقیقی در تاریخ ۱۴۰۱.۶.۱۵ از طریق سامانه سجام واریز می‌گردد. سود سهامداران حقوقی در تاریخ ۱۴۰۱.۷.۱۹ از طریق سامانه سجام و سود سهامداران عمده ظرف مهلت قانونی از آبان ماه ۱۴۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۱.۱۲.۲۵ به شماره حساب اعلام شده به شرکت واریز می‌گردد. سود سهامداران فاقد سجام پس از بارگزاری اطلاعات درخواستی در پورتال سهامداران به حساب ایشان واریز خواهد شد.

پرداخت سود نقدی خبهمن

برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام شرکت خبهمن در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱.۱۲.۲۹ بدین صورت است که: سود سهامداران حقیقی و سبد و صندوق‌های سرمایه گذاری در نیمه دوم شهریور ماه سال ۱۴۰۱ و سود سهامداران محترم حقوقی در نیمه اول اسفند ماه سال ۱۴۰۱ واریز خواهد شد.

عملکرد ۱۲ ماهه کگل

شرکت کگل در ۱۲ ماه منتهی به ۱۴۰۰.۱۲.۲۹ سود خالص هر سهم ۲,۰۸۵ ریال که نسبت به مدت مشابه ۱۰ درصد افزایش داشته است. سود ناخالص با افزایش ۸۲ درصدی ۲۲۸,۵۷۷,۹۴۴ میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به ۲۰۸,۴۵۱,۲۲۲ میلیون ریال رسید.

 

تهیه کننده: تیم خبری پاداش 

گزارشات روزانه‌ی بازار سرمایه در گزارش روز بخوانید.

بایدها و نبایدهای سرمایه‌گذاری چیست؟ آموزش بورس را در مقالات آموزشی بخوانید
گزارش روز / بورس در مدار...
توسط محمدباقر سلیمانی 15 آذر 1402 ساعت 16:31
آنچه در بازار سهام...
توسط الناز جمالی 27 اردیبهشت 1402 ساعت 17:00
آیا پایان فروش های هیجانی نزدیک...
توسط الناز جمالی 29 شهریور 1401 ساعت 22:29
اخبار مهم روز را در پاداش...
توسط الناز جمالی 08 شهریور 1401 ساعت 17:03