گفتگو و مصاحبه

16 بهمن 1402 ساعت 04:51
عضویت رسمی کارگزاری «پاداش» در فرابورس
20 شهریور 1402 ساعت 23:30
منتظر جهش بازار نباشید / بی اعتمادی بازار ادامه خواهد داشت؟!
18 شهریور 1402 ساعت 06:26
کدام صنایع از تغییر نرخ تسعیر ارز تاثیر می‌گیرند؟
14 شهریور 1402 ساعت 02:04
انتظار بازاری مثبت در هفته آتی /  بازارسرمایه نیازمند تلنگر قوی 
12 شهریور 1402 ساعت 05:39
تایید و تکذیبیه های ناتمام بورسی / تنور داغ دلار با شایعات اقتصادی
07 شهریور 1402 ساعت 02:53
شایعات بورسی همراه با رانت های اقتصادی
04 شهریور 1402 ساعت 23:44
خریداران دست به ماشه / گمانه زنی های نرخ خوراک ادامه دارد
31 تیر 1402 ساعت 23:42
اقتصاد در لبه تیغ دلار 
27 تیر 1402 ساعت 22:46
تقاضا در بازارهای موازی پیشی نخواهد گرفت
26 تیر 1402 ساعت 23:48
تبعات دست درازی دولت در اقتصاد
24 تیر 1402 ساعت 22:49
عدم نشانه های برگشت بازار
17 تیر 1402 ساعت 22:55
روزهای خاکستری در بورس