برگشت خساپا از سطح مهم حمایتی اتفاق افتاد.

بررسی نمودار نماد خساپا را در این ویدیو ببینید

 
تحلیل تکنیکال خساپا
توسط مجتبی ترکی 20 دی 1400 ساعت 01:36