شستا پس از چند هفته معاملات کم رمق و کم حجم با افزایش تقاضا و افزایش حجم همراه شد.

در این ویدیو به بررسی نمودار نماد شستا پرداخته ایم.