در این ویدیو به بررسی نمودار سهم دتولید پرداخته ایم.
تحلیل تکنیکال نماد...
توسط علیرضا صبحی کمال 10 خرداد 1402 ساعت 09:56
تحلیل تکنیکال نماد...
توسط علیرضا صبحی کمال 09 خرداد 1402 ساعت 17:10
تحلیل تکنیکال نماد...
توسط مجتبی ترکی 13 اسفند 1401 ساعت 11:31
بررسی نمودار نماد...
توسط مجتبی ترکی 28 تیر 1401 ساعت 11:02