در این ویدیو به بررسی نمودار سهم دتولید پرداخته ایم.
بررسی نمودار نماد...
توسط مجتبی ترکی 28 تیر 1401 ساعت 11:02
بررسی نمودار نماد غزر
توسط مجتبی ترکی 04 تیر 1401 ساعت 12:21
به روز رسانی تحلیل تکنیکال...
توسط حاتمی 29 خرداد 1401 ساعت 14:44
تحلیل تکنیکال برکت
توسط مجتبی ترکی 15 دی 1400 ساعت 02:34