در این ویدیو به بررسی نماد شرکت سرمایه گذاری پردیس در بورس پرداخته ایم.
تحلیل تکنیکال نماد...
توسط علیرضا صبحی کمال 10 خرداد 1402 ساعت 09:56
تحلیل تکنیکال نماد...
توسط علیرضا صبحی کمال 09 خرداد 1402 ساعت 17:10
تحلیل تکنیکال شاخص کل و شاخص...
توسط علیرضا صبحی کمال 09 خرداد 1402 ساعت 16:02
تحلیل تکنیکال سهم...
توسط مجتبی ترکی 14 اسفند 1401 ساعت 10:49