بررسی بازار : 

بازار بورس در روز گذشته با افت بیش از 17 هزار واحد به پایان رسید ، با وجود آنکه در ابتدای بازار روز گذشته شاهد تقاضا در برخی از صنایع بودیم اما در نهایت بازار نتوانست با برتری خریداران همراه گردد و زور فروشندگان بر بازار غالب گردید ، شاخص کل  نیز با  تاثیر از نمادهای فولاد و پارسان به کار خود پایان داد.

وضعیت تکنیکالی شاخص کل : 

با وجود آنکه با نیم نگاهی به وضعیت تکنیکالی شاخص کل می توان دریافت که  این نماگر در نزدیکی قله ی قبلی خود واقع گشته است و احتمال دارد با رسیدن به آن سطح واکنشی از خود نمایان کند با این وجود وضعیت معاملات هم چنان بی رمق و با افت همراه است ، نماد ذوب نمادی که به دلیل تجدید ارزیابی مجدد آن در روز جاری با صف خرید  27 میلیونی خود در صدر توجهات قرار گرفت ، برخی از صنایع مانند فلزی ها زراعت اطلاعات و ارتباطات هم چنان با ورود پول معاملات بهتری را به نسبت کلیت بازار پشت سر میگذارند ، روند انتقال پول نیز هم چنان از صندوق ها و بازار سهام ادامه یافت ، حتی به صندوق های درآمد ثابت نیز  ورود پول صورت نگرفته است


 پس با این وجود مقصد پول های انتقال یافته از سهام و صندوق ها کجاست ؟

به نظر میرسد  این پول‌های منتقل شده از بازار در حساب کارگزاری‌ها به انتظار نشسته اند در واقع پولی از بازار خارج نگردیده بلکه حجم پولی به انتظار نشسته است که در صورت به وجود آمدن محرکی جدید موجب مجددا خودی نشان خواهند داد. این سطح دو میلیون و 50 هزار واحدی می تواند کفی باشد که محرکات بازار از این ناحیه شکل گیرد با این وجود باید دید روند این معاملات بی رمق تا کی ادامه خواهد داشت با این وجود به نظر میرسد سیاست در پیش گرفته شده موجب رکود در تمامی بازار ها گشته است.

تجدید ارزیابی بحث داغ این روزهای بازار : 

اتفاق جدیدی که در بازار شاهد آن هستیم و بحث داغ تجدید ارزیابی ها با وجود آنکه موجبات شفاف سازی بیشتر سرمایه های شرکت ها را به وجود می آورد اما در برخی از صنایع که با تجدید ارزیابی موجبات شناسایی استهلاک در صورت های مالی شان میگردد تاثیر چندان خوبی نخواهد داشت اما در صنایعی دیگر مانند زراعتی ها همانطور که در چند روز اخیر شاهد آن ها بودیم ، به دلیل همین تجدید ارزیابی مورد توجه بازار قرار گرفته اند زیرا این تجدید از محل زمین خواهد بود و زمین استهلاک ندارد پس به این مورد نیز می توانید توجه داشته باشید.

پیش بینی روز جاری : 

روز جاری با توجه به قرار گرفتن بازار در شرایط تکنیکالی حساس شاید خیلی قابل پیش بینی نخواهد بود هم چنان با وجود شفاف سازی نرخ خوراک پتروشیمی ها اما هم چنان حواشی آن ها ادامه دارد همان طور که در روز گذشته طی نامه‌ای از سمت شرکت پتروشیمی زاگرس اعلام شد که شرکت مبین نرخ خوراک را برای این پتروشیمی ۷ هزار تومان در نظر گرفته و زاگرس این نرخ را نپذیرفته و  نتیجه آن  قطع گاز  و تعطیلی واحد و کاهش ظرفیت ها گشته است این وضعیت ها هم چنان کشمکش های پایان نیافته را در پشت صحنه ی بازار نشان میدهد که اگر چه در ظاهر مسائل حل گشته اما داستان چیز دیگریست هم چنان فضای بی اعتمادی وجود دارد و بازار جایی نرفته است

 

   کارشناس بازار سرمایه: مرسده گونهکدال خوانی با پاداش
توسط محمدباقر سلیمانی 22 خرداد 1403 ساعت 08:36
کدال خوانی با پاداش
توسط محمدباقر سلیمانی 19 خرداد 1403 ساعت 08:45
کدال خوانی با پاداش
توسط محمدباقر سلیمانی 07 خرداد 1403 ساعت 00:11
کدال خوانی با پاداش
توسط محمدباقر سلیمانی 01 خرداد 1403 ساعت 00:02