نماد شپنا در تایم فریم روزانه پس از یک رشد تا محدوده 1040 تومان، موفق به شکست سقف تاریخی خود شد و سپس وارد فاز اصلاحی شد.

 

در حال حاضر این نماد همچنان به روند اصلاحی خود ادامه می‌دهد و در قیمت 858 تومان در حال معامله می‌باشد.

 

روند اصلاحی نماد شپنا، در قالب یک الگوی ادامه دهنده کنج در حال تکمیل می‌باشد و محدوده مهم حمایتی این نماد، محدوده قیمتی 745 تومان است.

 

در صورتی که نماد شپنا موفق به تثبیت بالای قیمت 745 و موفق به شکست الگوی کنج شود، می‌توان افزایش قیمت این نماد را تا محدوده تقریبی 1040 انتظار داشت.

 

padash.ir

 

 
تحلیل تکنیکال نماد...
توسط علیرضا صبحی کمال 22 مرداد 1402 ساعت 14:21
تحلیل تکنیکال نماد...
توسط علیرضا صبحی کمال 16 مرداد 1402 ساعت 09:41
تحلیل تکنیکال نماد...
توسط علیرضا صبحی کمال 16 مرداد 1402 ساعت 08:38
تحلیل تکنیکال نماد...
توسط علیرضا صبحی کمال 14 مرداد 1402 ساعت 08:40