معرفی شرکت

شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری در تاریخ 25/12/1393 تاسیس و طی شماره 470055 در اداره ثبت شرکت ها  و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. مرکز و محل فعالیت اصلی شرکت در تهران، خیابان مطهری، تقاطع قائم مقام فراهانی پلاک 251 می باشد.

موضوع فعالیت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 3 اساسنامه عبارت است از

 • سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر اعم از ایرانی یا خارجی در زمینه یا زمینه های مختلف
 • سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام و ...
 • سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست
 • ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار

جدول زیر سهامداران فعلی شرکت را نشان می دهد

 • صندوق بازنشستگی کشوری
 • شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری

ریسک های شرکت

 • ریسک نوسانات نرخ ارز
 • ریسک مربوط به تغییر شرایط بین المللی
 • ریسک مربوط به تغییر مقررات و آیین نامه های دولتی
 • ریسک نقدشوندگی
 • ریسک تورم و نرخ سود

پرتفوی بورسی سرمایه گذاری ومدیر

80 درصد بهای تمام شده پرتفوی شرکت را، پرتفوی بورسی تشکیل می دهد. پتروشیمی جم، سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی و بیمه ملت از شرکت های اصلی پرتفوی بورسی شرکت هستند. در محاسبه ارزش روز شرکت های پرتفوی بورسی براساس قیمت روز سه شنبه 25 خرداد ماه محاسبه شده است و ارزش روز پرتفوی بورسی حدود یک هزار و 899 میلیارد تومان محاسبه شده است.

 

پرتفوی غیر بورسی سرمایه گذاری ومدیر

20 درصد بهای تمام شده پرتفوی شرکت را، پرتفوی غیربورسی تشکیل می دهد. سرمایه گذاری هامون کیش و شیمی بافت دو شرکت اصلی پرتفوی غیربورسی شرکت هستند. ارزش روز پرتفوی غیربورسی یک هزار و 610 میلیارد تومان محاسبه شده است.

NAV (خالص ارزش دارایی ها)

با توجه به ارزش برآوردی پرتفوی بورسی و غیر بورسی شرکت، خالص ارزش فعلی دارایی ها 6148 ریال به ازای هر سهم تخمین زده شده است. با درنظر گرفتن قیمت عرضه اولیه 2990 ریالی سهم، نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی ها 49 درصد است.بررسی نمودار نماد...
توسط مجتبی ترکی 22 خرداد 1401 ساعت 07:19
بررسی نمودار سپاها
توسط مجتبی ترکی 17 خرداد 1401 ساعت 05:48
تحلیل نمودار نماد...
توسط مجتبی ترکی 04 خرداد 1401 ساعت 03:47
بررسی نمودار نماد...
توسط مجتبی ترکی 02 خرداد 1401 ساعت 00:18