تجدید خاطره تلخ سال 99 / جلوگیری از اقدامات سلیقه ای نهاد ناظر 

امیرحسین بازوند کارشناس بازارسرمایه در گفت و گو با پاداش سرمایه گفت: باتوجه ریزش بازار در چند روز گذشته و گستردگی و شدت آن باید علت سیستماتیکی را جویا بود، اما با در نظر گرفتن اینکه ریسک سیستماتیک در حال حاضر  وجود ندارد، می‌توان ریزش شدید این چند روز را ترس جدید سهامداران و احساس خطر کردن آن بابت تجدید خاطره تابستان سال99 دانست.


وی در ادامه افزود: متاسفانه در چند هفته گذشته برخی از مسئولان و نمایندگان با اظهارنظر خود مبنی بر ترس از حباب بودن برخی از سهام ها و ترساندن سهامداران  و این که شاخص بیش از حد انتظار رشد کرده است، موجب شد که شایعه دستوری بودن ریزش اخیر بیش از پیش قوت بگیرد که این امر در کنار فروش سنگین حقوقی ها در روز شنبه ابتدایی هفته این گمان را تقویت می کند؛ در صورتی که تمام کارشناسان بازار بر این باورند ریسک سیستماتیکی در حال حاضر وجود ندارد.


فعال بازارسرمایه تصریح کرد: تمام سهامداران باور دارند که بازارسرمایه بدهی خود را به تورم سال های گذشته پرداخت نکرده است،  اما ظن دستوری بودن روند شاخص و کنترل بازار و شایعات مربوط به آن آن موجب عدم اطمینان این بازار شده است و این امر احیای بازار و ارزنده شدن آن را به تاخیر می اندازد.


به گفته وی؛ نقش سازمان در سلیقه بودن رفتار ناظر بسیار قابل توجه است، به طوری که در طی چند هفته گذشته سهم های بسیاری به علت رشد افزایش قیمت بسته شدند، اما این امر در ریزش ها صورت نمی پذیرد؛ در صورتی که وظیفه اصلی سازمان حفظ منافع سهامداران است؛ نه جلوگیری از تقاضا و عرضه در بازار سهام.


بازوند در نهایت گفت: در انتها می توان انتظار داشت که در نیمه دوم بازار فردا یا روز چهارشنبه کمی از فشار فروش توسط حقوقی ها جمع آوری شود و بازار از فاز ترس شدید خارج شود.
بورس؛ بازار تورمی / پیشتازی صنایع...
توسط الناز جمالی 09 اردیبهشت 1402 ساعت 14:45
علل ناکامی بورس در برابر...
توسط الناز جمالی 17 بهمن 1401 ساعت 09:20