اخبار پاداش

21 آبان 1402 ساعت 07:39
پیش بینی بازار/ ناگهان چه شد؟؟
16 آبان 1402 ساعت 13:00
ارزش معاملات خرد رکورد زد
16 آبان 1402 ساعت 07:33
تداوم سبزی بازار سهام
15 آبان 1402 ساعت 07:18
آنچه در بازار گذشت و آنچه در انتظارش است...
14 آبان 1402 ساعت 08:16
پیش بینی بازار: جهش برای فتح 2 میلیون واحد
13 آبان 1402 ساعت 08:20
پیش بینی بازار/ افزایش تقاضا در انتظار بازار
08 آبان 1402 ساعت 08:18
پیش بینی بازار/ روند متعادل در انتظار بازار ؟
06 آبان 1402 ساعت 07:35
شوک شبانه به قیمت های جهانی
30 مهر 1402 ساعت 08:12
پیش بینی بازار/ حمایت در سایه گزارشات
29 مهر 1402 ساعت 08:11
سهامداران در انتظار گزارش‌ عملکرد 6 ماهه شرکت‌ها
25 مهر 1402 ساعت 07:38
پیش بینی بازار/ اخبار خوش بازار
24 مهر 1402 ساعت 08:19
پیش بینی بازار/ حمایت برای حفظ 2 میلیون