گزارش روز

05 تیر 1400 ساعت 12:56
بازار سرمایه در هفته‌‌ای که گذشت چه کرد؟
05 تیر 1400 ساعت 09:09
فرار حقوقی‌ها از صندوق‌های سرمایه‌گذاری
05 تیر 1400 ساعت 09:03
فرار حقوقی‌ها از صندوق‌های سرمایه‌گذاری
02 تیر 1400 ساعت 15:10
گزارش بازار بورس: رکوردزنی در سایه‌‌ی فتح قله
02 تیر 1400 ساعت 09:20
بازار به کام بانکی‌ها
01 تیر 1400 ساعت 15:57
گزارش بازار بورس: جهش بورس در اولین روز تابستان
01 تیر 1400 ساعت 09:12
تغییر سهام سهامداران فعال31 خرداد
31 خرداد 1400 ساعت 15:55
گزارش بازار بورس: بازگشت به مدار مثبت
30 خرداد 1400 ساعت 15:31
گزارش بازار: رنج کشی منفی در «شاخص کل»
30 خرداد 1400 ساعت 09:11
پس لرزه‌ی انتخابات و تحرکات مثبت حقوقی‌ها
29 خرداد 1400 ساعت 16:00
گزارش بازار: واکنش مثبت به آمدن رئیسی
29 خرداد 1400 ساعت 09:28
بازار سرمایه در کولاک حقوقی‌ها