تکنیکال نماد کویر

تکنیکال کویر

در تایم روزانه و در حالت لگاریتمی نمودار، روند حرکتی از فروردین سال 1399 را میتوان درون کانال های موازی و ممتد در نظر گرفت.

قیمت در اواسط دی ماه سال 1400 پس از پولبک به سطح شکسته شده یکی از کانال های ترسیم شده ریزش 40 درصدی را از محدوده های 5300 ریال آغاز نمود.

این ریزش تا نواحی مهم آخرین سطح حمایتی در محدوده های 3200 ریال ادامه داشت و قیمت در این ناحیه نقطه برگشت خود را تعیین کرد و از این محدوده حرکت صعودی را آغاز کرد.

حرکت صعودی اخیر که از اواسط بهمن سال 1400 شروع شده را مجدد میتوان درون یک کانال صعودی کوچکتر در نظر گرفت.

در شرایط فعلی قیمت با حرکت صعودی توانسته سه کانال از 6 کانال ترسیم شده را فتح کند و در شرایط فعلی از نظر قیمتی به یک ناحیه (PRZ) مهم رسیده است که در تصویر مشخص شده است. از طرف دیگر قیمت در حرکت اخیر از ابر کومو نیز خارج شده و در شرایط فعلی در حال تکمیل پولبک بر روی ناحیه شکسته شده می باشد.

پیش بینی می‌شود قیمت در صورت بازگشت از این ناحیه بتواند ابتدا به سقف کانال سوم برسد و در صورت عبور از این محدوده، طبق سناریو پیش بینی شده هدف بعدی قیمت محدوده های 5338 ریال خواهد بود.

مادامی که قیمت بتواند بالای کانال سوم بماند سناریو پیش بینی شده معتبر خواهد بود.

 

تحلیگر تکنیکال: مجتبی ترکی

 

 بررسی نمودار نماد...
توسط مجتبی ترکی 22 خرداد 1401 ساعت 15:49
بررسی نمودار سپاها
توسط مجتبی ترکی 17 خرداد 1401 ساعت 14:18
تحلیل نمودار نماد...
توسط مجتبی ترکی 04 خرداد 1401 ساعت 12:17
بررسی نمودار نماد...
توسط مجتبی ترکی 02 خرداد 1401 ساعت 08:48