مقالات پاداش

24 مهر 1400 ساعت 02:56
وضعیت تکنیکی شاخص بانک
18 مهر 1400 ساعت 08:55
گام چهاردهم آموزش ; وضعیت نمادها و معنای آن در بازار سرمایه
12 مهر 1400 ساعت 02:33
شاخص خودرویی ها بررسی شد
11 مهر 1400 ساعت 23:54
بررسی ارزش دارایی های "ومعادن"
11 مهر 1400 ساعت 08:29
گام سیزدهم آموزش ; عرضه و تقاضا در بازار سرمایه
04 مهر 1400 ساعت 06:02
گام دوازدهم آموزش ; تاثیر و تشخیص حجم مشکوک در بازار سرمایه
29 شهریور 1400 ساعت 03:16
گام یازدهم آموزش ; تاثیر پول هوشمند در بازار سرمایه
21 شهریور 1400 ساعت 07:13
گام دهم آموزش ; نحوه بررسی تاریخچه سهام یک شرکت بورسی
06 شهریور 1400 ساعت 05:47
گام نهم آموزش; مراقبت از سود و جلوگیری از ضرر در سرمایه گذاری به روش مستقیم
01 شهریور 1400 ساعت 03:50
گام هشتم آموزش; ترس و هیجان‌های سرمایه گذاری به روش مستقیم
24 مرداد 1400 ساعت 06:31
گام هفتم آموزش; روانشناسی برای سرمایه گذاری به روش مستقیم
23 مرداد 1400 ساعت 07:09
گام ششم آموزش; استراتژی معاملاتی برای سرمایه گذاری به روش مستقیم