مقالات پاداش

12 مهر 1400 ساعت 10:03
شاخص خودرویی ها بررسی شد
12 مهر 1400 ساعت 07:24
بررسی ارزش دارایی های "ومعادن"
11 مهر 1400 ساعت 15:59
گام سیزدهم آموزش ; عرضه و تقاضا در بازار سرمایه
04 مهر 1400 ساعت 13:32
گام دوازدهم آموزش ; تاثیر و تشخیص حجم مشکوک در بازار سرمایه
29 شهریور 1400 ساعت 11:46
گام یازدهم آموزش ; تاثیر پول هوشمند در بازار سرمایه
21 شهریور 1400 ساعت 15:43
گام دهم آموزش ; نحوه بررسی تاریخچه سهام یک شرکت بورسی
06 شهریور 1400 ساعت 14:17
گام نهم آموزش; مراقبت از سود و جلوگیری از ضرر در سرمایه گذاری به روش مستقیم
01 شهریور 1400 ساعت 12:20
گام هشتم آموزش; ترس و هیجان‌های سرمایه گذاری به روش مستقیم
24 مرداد 1400 ساعت 15:01
گام هفتم آموزش; روانشناسی برای سرمایه گذاری به روش مستقیم
23 مرداد 1400 ساعت 15:39
گام ششم آموزش; استراتژی معاملاتی برای سرمایه گذاری به روش مستقیم
19 مرداد 1400 ساعت 13:16
گام پنجم آموزش; بایدها و نبایدهای روش سرمایه گذاری مستقیم
16 مرداد 1400 ساعت 14:17
گام چهارم آموزش; انتخاب و بهینه سازی سبد سهام