مقالات پاداش

04 مرداد 1400 ساعت 02:30
گام اول آموزش; روش های سرمایه گذاری
02 تیر 1400 ساعت 03:41
نسبت P/E چیست؟
31 خرداد 1400 ساعت 06:45
تحلیل بنیادی چیست؟
30 خرداد 1400 ساعت 07:20
حجم مبنا چیست؟
29 خرداد 1400 ساعت 07:24
کد PRX چیست؟
26 خرداد 1400 ساعت 04:36
DPS یا سود نقدی چیست؟
25 خرداد 1400 ساعت 08:01
قیمت عرضه اولیه  ومدیر و چند درصد NAV آن است؟
25 خرداد 1400 ساعت 07:57
قیمت عرضه اولیه ومدیر چند درصد NAV آن است؟
25 خرداد 1400 ساعت 07:30
سود مرکب چیست؟
24 خرداد 1400 ساعت 07:37
سهام شناور آزاد چیست؟
23 خرداد 1400 ساعت 06:57
حق تقدم چیست؟
23 خرداد 1400 ساعت 00:08
نگاهی کوتاه به دو نماد بورسی