مقالات پاداش

06 دی 1400 ساعت 02:05
گام هجدهم آموزش ; در تحلیل تکنیکال نمودارها را لگاریتمی بررسی کنیم یا حسابی؟!
05 دی 1400 ساعت 01:31
بررسی نمودار وبملت;خرید یا فروش؟!
22 آذر 1400 ساعت 01:55
سبد پیشنهادی پاداش
21 آذر 1400 ساعت 23:42
شاخص کل بررسی شد
06 آذر 1400 ساعت 00:16
خرید جذاب طلا ؟
06 آذر 1400 ساعت 00:13
خرید جذاب طلا ؟
02 آذر 1400 ساعت 23:56
محدوده امن برای سرمایه گذاری در «وغدیر»؟
01 آذر 1400 ساعت 23:37
آیا «نوری» خریدنی است؟
01 آذر 1400 ساعت 23:22
آیا «نوری» خریدنی است؟
01 آذر 1400 ساعت 22:51
بررسی ارزندگی «شصدف»
01 آذر 1400 ساعت 05:50
«فخوز»  سیگنال جذاب
09 آبان 1400 ساعت 05:36
گام هفدهم آموزش ; چرا تجدید ارزیابی در بورس جذاب است ؟