مقالات پاداش

15 دی 1400 ساعت 02:34
تحلیل تکنیکال برکت
14 دی 1400 ساعت 03:59
با میانگین متحرک چگونه معامله کنیم؟
12 دی 1400 ساعت 01:33
تحلیل تکنیکال خپارس
08 دی 1400 ساعت 05:13
سرمایه گذاری برای آینده فرزندان
07 دی 1400 ساعت 01:18
از نمودار شبندر چه خبر؟!
06 دی 1400 ساعت 02:05
گام هجدهم آموزش ; در تحلیل تکنیکال نمودارها را لگاریتمی بررسی کنیم یا حسابی؟!
05 دی 1400 ساعت 01:31
بررسی نمودار وبملت;خرید یا فروش؟!
22 آذر 1400 ساعت 01:55
سبد پیشنهادی پاداش
21 آذر 1400 ساعت 23:42
شاخص کل بررسی شد
06 آذر 1400 ساعت 00:16
خرید جذاب طلا ؟
06 آذر 1400 ساعت 00:13
خرید جذاب طلا ؟
02 آذر 1400 ساعت 23:56
محدوده امن برای سرمایه گذاری در «وغدیر»؟